φορτηγίδες, βοηθητικά σκάφη λιμένων, τεχνικών έργων και σκάφη αντιρρύπανσης

Σκάφη ειδικού σκοπού της OCEAN

Τα σκάφη εργασίας της OCEAN είναι κατάλληλα για χρήση ως σκάφη ειδικού σκοπού όπως φορτηγίδες, βοηθητικά σκάφη τεχνικών έργων, και σκάφη αντιρρύπανσης. Η γεωμετρία της γάστρας είναι τύπου “V”, σχεδίαση που επιτρέπει γρήγορη πλεύση με ασφάλεια και άνεση για τους επιβάτες. Ακόμα, η κατασκευή του σκάφους με σύνθετα υλικά νέας γενιάς μειώνει το βάρος του προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή αντοχή, χωρίς να απαιτείται συχνή και εξειδικευμένη συντήρηση.

Διαστάσεις και τύποι σκαφών

Το ναυπηγείο OCEAN διαθέτει ένα μεγάλο εύρος τυποποιημένων γαστρών για χρήση ως σκάφη ειδικού σκοπού. Ανάλογα με τις ανάγκες του πλοιοκτήτη μπορεί να διαμορφωθεί το κατάστρωμα και οι υπερκατασκευές του σκάφους:

Μήκος γάστραςΜέγιστο πλάτος
9.95 μ3.70 μ
14.0 μ4.10 μ
16.30 μ5.20 μ
19.80 μ5.50 μ
25.30 μ5.50 μ
27.30 μ6.80 μ

Σύγχρονα Υλικά & Μέθοδοι ναυπήγησης

Κάθε νέο σκάφος κατασκευάζεται σε ενιαίο, πολυεστερικό καλούπι, εξασφαλίζοντας συνοχή στην κατασκευή και ποιότητα στην τελική επιφάνεια, με επαναληψιμότητα. Κάθε σκάφος ναυπηγείται με χρήση σύγχρονων υλικών όπως ρητίνες vinyl-epoxy για τον πυθμένα, ενισχύσεων και φρακτών από G.R.P., καταστρωμάτων και υπερκατασκευών από sandwich composites, με αποτέλεσμα σκάφη μικρού βάρους και υψηλής αντοχής που καλύπτουν τους κανονισμούς αντοχής των νηογνωμόνων αλλά και τις απαιτήσεις των πλοιοκτητών.


Εξοπλισμός

Ο ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για ναυτική, επαγγελματική χρήση και την κατηγορία του σκάφους. Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ενισχυμένη γάστρα από GRP με μία στρώση βινυλεστέρα για προστασία από όσμωση
 • Ενισχυμένο κατάστρωμα από GRP κατάλληλο για μεταφορά φορτίων ή εγκατάσταση μηχανημάτων (π.χ. γερανού)
 • Δεξαμενές μεταφοράς υγρών φορτίων
 • Μόνωση μηχανοστασίου
 • Υδραυλικό σύστημα πηδαλιουχίας με ανοξείδωτα πτερύγια τιμονιού
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 24V DC
 • Δεξαμενές καυσίμου ανάλογα με τις ανάγκες του πλοιοκτήτη
 • Υπερκατασκευή με στεγασμένο χώρο επιβατών ο οποίος περιλαμβάνει καθίσματα ή πάγκους
 • Χώρο πλοήγησης
 • Χώρους ενδιαίτησης επιβατών (καμπίνες πληρώματος, τουαλέτες κλπ)
 • Προαιρετικά το σκάφος μπορεί να διαθέτει Η/Ζ και εγκατάσταση 230V AC, υδραυλικό Bow-thruster και εργάτη άγκυρας.