ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ V

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2022Αριθμός επιβατών:                                     Ολικό μήκος:                   Read more…

Sea Star

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2020Αριθμός επιβατών:                                     280Ολικό μήκος:                   Read more…

ANASTASIA P

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2020 Αριθμός επιβατών:                                     220 Ολικό μήκος:               Read more…

Ε/Γ MEGA STAR

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2019 Αριθμός επιβατών:                                     270 Ολικό μήκος:               Read more…

EXPRESS PANORMITIS

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2019 Αριθμός επιβατών:                                     145 Ολικό μήκος:               Read more…

ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΙ

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2018 Αριθμός επιβατών:                                     220 Ολικό μήκος:              Read more…

ΝΗΡΙΙΣ

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2017 Αριθμός επιβατών:                                     220 Ολικό μήκος:              Read more…

θΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2017 Αριθμός επιβατών:                                     120 Ολικό μήκος:               Read more…

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Κύρια Χαρακτηριστικά Έτος ναυπήγησης:                                     2017 Αριθμός επιβατών:                                     120 Ολικό μήκος:               Read more…